To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  normalny
już niedostępne -

The Irish Polish Innovation Forum will take place on 12 June in Startberry, the Warsaw-based technology accelerator, as part of an official Irish trade mission to Warsaw, led by Mr. Pat Breen, Minister of State for Trade, Employment, Business, EU Digital Single Market and Data Protection.

The event brings together representatives of the entrepreneurial community in Warsaw, Polish and Irish enterprise agencies, investment funds, Polish organizations involved in fostering innovation in the Polish economy, and the Irish-Polish business community. The Forum is being organized by Enterprise Ireland, the Government of Ireland's enterprise agency, in association with the Embassy of Ireland and Startberry, the technology accelerator founded by Microsoft, EY and Senfino.

During the Forum, speakers will present case studies of Irish and Polish start-ups and scale-ups, from sectors such as e-commerce, health & beauty, and B2B software, to demonstrate similarities and explore differences between the two tech ecosystems, and to highlight areas for co-operation.

Ireland's technology and innovation ecosystem is thriving, and makes a significant contributes to the Irish economy, which is the fastest growing in the EU, with 7.8% growth rate in 2017. High tech exports constitute 40% of total Irish exports and, in 2017, the Global Innovation Index ranked Ireland 10th, while the European Commission ranks Ireland as number one for obtaining economic impact from the transfer of technologies from the academic research system.

The Irish Polish Innovation Forum is also an opportunity to highlight the close economic relations between Ireland and Poland. In 2017, two-way trade amounted to €3.4 billion, with the value of Irish exports to Poland exceeding the €2 billion mark. Irish companies are very active in Poland, with over 50 having offices or facilities, ranging from software development and project management to farming equipment. Likewise, strong people-to peoples ties based on the large Polish community in Ireland, which numbers 130,000 people, are also making an important contribution to growth. Many Polish people based in Ireland have launched innovative start-ups in the technology, food and marketing sectors. In many cases, Enterprise Ireland has provided seed capital and access to global markets via its network of 33 offices. 


Agenda

8.45 - registration

9.30 - Opening of the event - Enterprise Ireland welcome

9.35 -  Minister Pat Breen speaks

9.45 - Deputy Minister Marcin Ociepa speaks 

9.55 - Tom Kelly, Enterprise Divisional Manager for Cleantech, Electronics and Lifesciences, Enterprise Ireland

10.05 - Case studies of 3 Polish and 3 Irish companies accessing capital and global markets

- Mike Sikorski, CEO of Huggity  

- Paweł Sieczkiewicz, CEO of Telemedi.co 

- Rebekah Hitchmough - www.waterwipes.com 

- Ewa Dudzic, Co-founder of Glov

- Michał Głowa, country manager of Clickandgo 

- Anna Skórzyńska, CEO of Szumisie

11.25 - coffee break

11.45 - discussion panel with Ken Coyne, head of technology in Opstalent; Margaret Ann Dowling, CEO and founder of Create and Translate, Ambassador of Singularity University at Warsaw Chapter; Kamilla Stańczyk, General Manager of Eco and More, Cezary Otowski, CTO Huggity. 

12.25 - lunch, networking & pre-arranged meetings between Irish and Polish companies

14.00 - end of the event 

Forum odbędzie się 12 czerwca w Startberry, warszawskim akceleratorze technologii, w ramach irlandzkiej misji handlowej w Warszawie. Imprezie przewodniczył będzie przewodnictwem Pat Breen, minister stanu ds. Handlu, zatrudnienia, biznesu, jednolitego rynku cyfrowego UE i ochrony danych. 

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowisk biznesowych z Warszawy oraz polskich i irlandzkich agencji korporacyjnych. Obecni będa przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, polskie organizacje zaangażowane w promowanie innowacji w polskiej gospodarce oraz irlandzko-polską społeczność biznesowa. Forum organizowane jest przez Enterprise Ireland, agencję rządową Irlandii, we współpracy z Ambasadą Irlandii i Startberry, akceleratorem technologii stworzonym przez Microsoft, EY i Senfino. 

Podczas Forum prelegenci zaprezentują irlandzkie i polskie studia przypadków startupów z takich sektorów jak e-commerce, zdrowie i uroda, oprogramowanie B2B, aby wykazać podobieństwa i różnice w dwóch ekosystemach technologicznych i podkreślić obszary współpracy. 

Ekosystem Irlandii w zakresie technologii i innowacji kwitnie i w znacznym stopniu przyczynia się do irlandzkiej gospodarki, która obecnie jest najszybciej rozwijającym się w UE, ze wzrostem o 7,8% w 2017 r. Eksport zaawansowanych technologii stanowi 40% całkowitego irlandzkiego eksportu, a w 2017 r. w Globalnym Indeksie Innowacji Iriandia zajęła 10 pozycję, podczas gdy Komisja Europejska plasuje Irlandię na pierwszym miejscu pod względem uzyskania ekonomicznego wpływu transferu technologii z systemu badań akademickich. 

Irlandzkie Forum Innowacji jest także okazją do podkreślenia bliskich stosunków gospodarczych między Irlandią a Polską. Firmy irlandzkie są bardzo aktywne w Polsce, a ponad 50 posiada biura lub obiekty od rozwoju oprogramowania i zarządzania projektami po sprzęt rolniczy. Podobnie, członkowie 130 000 osób silnej polskiej diaspory w Irlandii wykorzystują swoje umiejętności przedsiębiorczości i zakładają innowacyjne startupy w zakresie technologii, żywności i marketingu przy współpracy z Enterprise Ireland, która w wielu przypadkach zapewnia kapitał zalążkowy i dostęp do globalnych rynków w swojej sieci 33 biur. W 2017 r. Dwustronna wymiana handlowa między Polską a Irlandią wyniosła 3,4 mld EUR, a wartość eksportu irlandzkiego do Polski przekroczyła 2 mld EUR.


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa